Hukyndra® 40 mg otopina za injekciju
Hukyndra® 80 mg otopina za injekciju
adalimumab

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija.
Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći.

Hukyndra® napunjena brizgalica

Hukyndra Prefilled pen
Kako primjenjivati lijek Hukyndra®

Hukyndra® napunjena štrcaljka

Hukyndra prefilled syringe
Kako primjenjivati lijek Hukyndra®

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku.
Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
Internetska stranica: www.halmed.hr
ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kontakt

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

STADA d.o.o.
Tel: +385 13764111