Hukyndra® 40mg šķīdums injekcijām
Hukyndra® 80mg šķīdums injekcijām
adalimumabum

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.
Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu.
Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Hukyndra® pildspalvveida pilnšļirce

Kā lietot Hukyndra®

Hukyndra® pilnšļirce

Hukyndra prefilled syringe
Kā lietot Hukyndra®

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.
Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši

Zāļu valsts aģentūrai,
Jersikas ielā 15,
Rīgā, LV 1003.
Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

Kontaktpersona

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka
vietējo pārstāvniecību:

UAB „STADA Baltics“
Tel: +370 52603926