Hukyndra® 40 mg soluție injectabilă
Hukyndra® 80 mg soluție injectabilă
adalimumab

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare.
Acest lucru va permite identificarea rapidă a noilor informații referitoare siguranța.
Puteți să fiți de ajutor raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea.

Stiloul preumplut Hukyndra®

Cum sa utilizați Hukyndra®

Hukyndra® seringă preumplută

Hukyndra prefilled syringe
Cum sa utilizați Hukyndra®

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
Bucureşti 011478-RO
e-mail: adr@anm.ro
Website: www.anm.ro

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

Contact

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

STADA M&D SRL
Tel: +40 213160640