Hukyndra® 40 mg soluție injectabilă
Hukyndra® 80 mg soluție injectabilă
adalimumab

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare.
Acest lucru va permite identificarea rapidă a noilor informații referitoare siguranța.
Puteți să fiți de ajutor raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea.

Stiloul preumplut Hukyndra®

Cum sa utilizați Hukyndra®

Hukyndra® seringă preumplută

Hukyndra prefilled syringe
Cum sa utilizați Hukyndra®

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare,
așa cum este menționat în Anexa V.
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare
privind siguranța acestui medicament.

Contact

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

STADA M&D SRL
Tel: +40 213160640