Hukyndra® 40mg injekcinis tirpalas
Hukyndra® 80mg injekcinis tirpalas
adalimumabas

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena.
Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.
Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį.

Hukyndra® užpildytą švirkštiklį

Hukyndra Prefilled pen
Kaip vartoti Hukyndra®

Hukyndra® užpildytas švirkštas

Hukyndra prefilled syringe
Kaip vartoti Hukyndra®

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą,
pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede
nurodyta nacionaline pranešimo sistema.
Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

Kontakto

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

UAB „STADA Baltics“
Tel: +370 52603926