Hukyndra® 40mg injekcinis tirpalas
Hukyndra® 80mg injekcinis tirpalas
adalimumabas

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena.
Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.
Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį.

Hukyndra® užpildytą švirkštiklį

Hukyndra Prefilled pen
Kaip vartoti Hukyndra®

Hukyndra® užpildytas švirkštas

Hukyndra prefilled syringe
Kaip vartoti Hukyndra®

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Pranešimą apie šalutinį poveikį galite pateikti šiais būdais:

tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje
https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv
arba užpildant Paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formą,
kuri skelbiama https://www.vvkt.lt/index.php?4004286486,
ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt) arba nemokamu telefonu 8 800 73 568.

Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

Kontakto

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

UAB „STADA Baltics“
Tel: +370 52603926